Programma 2018

13.00 uur Ontvangst en registratie bezoekers

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie.


Dr. Joke G. Boonstra
13.30 uur Welkomstwoord en opening Summit In deRotterdamseZorg bundelen we de MENSkracht. Samen kom je verder!

Je hebt elkaar nodig om het voor elkaar te boksen. In Rotterdam begrijpen we dat al jaren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in Rotterdam de bestuurders van zorginstellingen de handen in een hebben geslagen en samen werken aan goede zorg, voor patiënten én voor zorgmedewerkers. Dat doen we niet alleen in de bestuurskamers; juist zorgprofessionals, HR adviseurs en lijnmanagers weten elkaar in de regio te vinden en werken samen aan de (acute) strategische arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. We realiseren praktische oplossingen met de focus op duurzame verandering bij het werven, opleiden en ontwikkelen van personeel. We noemen dit krachtige platform deRotterdamseZorg.
Door het delen van best practices, door slim gebruik te maken van elkaars producten en diensten en door samen aan oplossingen te werken ontwikkelen de medewerkers zichzelf én verbeteren we de zorg.

Joke Boonstra heet iedereen namens deRotterdamseZorg welkom in de Rotterdam Science Tower, het hart van de Zorginnovatie in de regio Rijnmond. Zij neemt u mee in haar visie op menskracht, het belang en de meerwaarde die regionale samenwerking heeft.

Dr. Joke G. Boonstra

Lid raad van bestuur Erasmus MC, Lid dagelijks bestuur Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, Lid bestuur deRotterdamseZorg


Ruurd Baane Inge Fleischeuer Sabine Uitslag Prof. Dr. Tinka van Vuuren Dr. André de Waal MBA
13.45 uur Inleiding thematiek door moderator Ruurd Baane en praktijkpitches Patiënt/cliënt en medewerker centraal… een logisch verhaal

De HR-verwevenheid met de strategische organisatie-agenda is groot.
In gesprek over de bestuurlijke vraagstukken en dilemma’s.

De Praktijkpitches en Themasessies geven het snijvlak van de HR thematiek en bestuurlijke consequenties weer. De HR- verwevenheid met de strategische organisatie-agenda is groot. En de bestuurlijke vraagstukken die HR op haar bordje krijgt ook. Ruurd Baane neemt ons mee in de vier belangrijkste thema’s. Praktijkpitches door:

Ruurd Baane

Ruurd Baane, Mede-oprichter, Bright & Company | People Strategy en Docent Strategische HRM vaardigheden, Universiteit Utrecht

Inge Fleischeuer

Bestuurder, Vitalis

Sabine Uitslag

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, vice-voorzitter PPN (Paramedisch Platform Nederland), Bestuurder, Toezichthouder, voormalig Tweede Kamerlid (CDA portefeuille Zorg) Ondernemer SALIJN

Prof. Dr. Tinka van Vuuren

Bijzonder Hoogleraar Vitaliteitsmanagement, Open Universiteit Heerlen

Dr. André de Waal MBA

Academisch Directeur HPO Center en Auteur van o.a. ‘Hoe bouw je een High Performance Organisatie’


14.05 uur Wisselen van zaal
 

14.10 uur Ronde 1 - Themasessies A1 - A2 - A3 - A4

Dr. André de Waal MBA
A1 - De 3 belangrijkste management uitdagingen op weg naar een High Performance Zorgorganisatie

Stelt u zich eens voor: een organisatie die aantrekkelijk is voor (nieuw) talent en de beste zorg levert aan haar cliënten. Dat is een High Performance Organisatie. Maar hoe word je nou een High Performance Zorgorganisatie? Wat zijn de grootste uitdagingen voor zorgorganisaties die groei richting HPO blokkeren?
HPO Expert André de Waal deelt met u de drie grootste uitdagingen voor zorgorganisaties, waaronder de rol van sterk leiderschap en het omgaan met procesverbetering. Thema’s die voortkomen uit een uitgebreide analyse onder meer dan 100 zorgorganisaties.
Naast het bespreken van de thema’s, deelt André praktijkervaringen van diverse zorgorganisaties en ontvangt u management inzichten hoe High Performance Organisaties omgaan met deze uitdagingen. André gaat graag de dialoog met u aan en bespreekt waar de reis lastig is in de praktijk en wat dit in de praktijk vraagt als het gaat om heldere sturing, persoonlijk leiderschap, de gewenste cultuur en effectief (bestuurlijk) gedrag.

Dr. André de Waal MBA

Academisch Directeur HPO Center en Auteur van o.a. ‘Hoe bouw je een High Performance Organisatie’

Aangeboden door Driessen HRM

Trackleider: Tony Brugman,
Bright & Company | HR Strategy


Sabine Uitslag Joris Kuppens
A2 - Minimaal regelen, maximaal werkplezier

Hoe Semco bent u? In 30 minuten neemt Sabine Uitslag u mee in de beweging naar minder regels en meer werkplezier. In 5 stappen leert u de belangrijkste principes van Semco Style Healthcare organiseren via de weg van vertrouwen (autonomie), verantwoordelijkheid (zelfmanagement), verbinding, creativiteit en transparantie. U krijgt live een spiegel voorgehouden over hoe Semco u zelf bent en of u klaar bent om de eerste stap te zetten naar een Semco Style Healthcare-geleide organisatie, op weg naar gelukkige cliënten én medewerkers.

Note: In de 2e sessieronde (14.50-15.20 uur) zal Joris Kuppens de presentatie verzorgen. De inhoud van de sessie zal synchroon met de 1e ronde worden weergegeven. Joris Kuppens en Sabine Uitslag werken namelijk veelvuldig samen!

Sabine Uitslag

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, vice-voorzitter PPN (Paramedisch Platform Nederland), Bestuurder, Toezichthouder, voormalig Tweede Kamerlid (CDA portefeuille Zorg) Ondernemer SALIJN

Joris Kuppens

Projectleider/changemaker, Van Neynsel

Aangeboden door FWG

Trackleider: Carla van den Broek,
Vereniging HR2020 Beweging


Peter van Hesse Marlies Ott Prof. Dr. Tinka van Vuuren
A3 - Goede Zorg, Goed Werk en Economisch duurzaam Bestuurlijke aandacht voor zowel goede zorg van de zorgorganisatie als goed werk voor haar medewerkers

Wat zijn de mogelijkheden en dilemma’s van bestuurders in de zorg als het gaat om aantrekkelijke en stimulerende voorwaarden en faciliteiten? Hoe kan men het beste binnen de geboden kaders zorgen voor goede zorg voor cliënten en goed werk voor haar medewerkers? Hoe zorgt het bestuur ervoor dat de organisatie over voldoende “gekwalificeerde” medewerkers kan beschikken en hoe kan worden bij gedragen aan prettige en gezonde arbeidsrelaties, waarin zowel werkgevers als medewerkers aandacht hebben voor vitaliteit? Nu en later? Wat betekent dat voor de manier van werken, leidinggeven en organiseren? Kan dat zodanig dat medewerkers duurzaam en met plezier hun werk kunnen doen waarbij cliënten goede zorg ontvangen en waarbij de organisatie ook economisch duurzaam is ingericht?
In deze sessie gaan we in op de situatie bij Zorgbalans. Zorgbalans is een grote ouderen-zorgorganisatie (VVT) en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Met 2700 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers biedt Zorgbalans tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Peter van Hesse, Marlies Ott en Tinka van Vuuren gaan met u in dialoog over enkele dilemma’s rond het gelijktijdig realiseren van Goede Zorg, Goed Werk en Economisch duurzaam.

Peter van Hesse

Strategisch Adviseur Goed Werk, Zorgbalans

Marlies Ott

Auditor Accreditatie Zorgbestuurders NVZD. Daarnaast is zij lid van de RvT bij Veilig thuis Rotterdam Rijnmond en voorzitter RvT bij Zorgbalans, coach, adviseur en columnist

Prof. Dr. Tinka van Vuuren

Bijzonder Hoogleraar Vitaliteitsmanagement, Open Universiteit Heerlen

Aangeboden door Loyalis

Trackleider: Theo van de Bos,
Vereniging HR2020 Beweging


Xandra Haas Marinka Vale Inge Fleischeuer
A4 - Noodzaak van een continu ontwikkelklimaat met de medewerker als regisseur voor verandering

De huidige transformatie en continu veranderende, snelle arbeidsmarkt in de zorg, vragen van iedere medewerker om vertrouwen en kracht in jezelf te blijven ontwikkelen. Voor een optimaal ontwikkelklimaat is ruimte in de breedste zin essentieel. Zo zijn digitalisering en standaardisering de basis om ruimte en tijd te creëren, zorgen zelfkennis en eigenaarschap om kracht en vertrouwen te ontwikkelen en is een echte dialoog nodig om professionaliteit en natuurlijke talenten aan elkaar te verbinden.
Vitalis transformeert zich naar dit ontwikkelklimaat niet vanuit beheersing en control, maar vanuit haar kernwaarden: ertoe doen, zelf doen en meedoen. Onze Mens, Werk, Organisatie Ontwikkelaars zetten deze manier van continu ontwikkelen via werkplekleren om naar vitale teams. Een transformatie die het mogelijk maakt dat Vitalis de juiste kwaliteit in huis heeft voor de zorguitdagingen van morgen. In de verdiepingsworkshop inspireren we jullie graag hoe belangrijk de HR-verwevenheid met deze bestuurlijke vraagstukken is en hoe deze ontwikkeling in de praktijk vorm krijgt.

Xandra Haas

Social Controller, Vitalis

Marinka Vale

Manager RVE Shared Service Center, Vitalis

Inge Fleischeuer

Bestuurder, Vitalis

Aangeboden door Raet

Trackleider: Alma Vermeulen,
Bright & Company | People Strategy


14.40 uur Wisselen van zaal
 

14.50 uur Ronde 2 - Themasessies A1 - A2 - A3 - A4 (herhaling sessies ronde 1)
 

15.20 uur Pauze
 

Ruurd Baane Bart Kiers
15.50 uur Terugkoppeling themasessies door moderator Ruurd Baane en stand-up musician Bart Kiers

Tijdens de Strategy Summit zorgt Singer/Songwriter Bart Kiers voor een muzikaal, scherp en vaak humoristisch spiegeltje.
Ter plekke geschreven en dus altijd to the point! Nog steeds de enige Standup Musician, die zo snel samenvat. Nog steeds uniek in Nederland en omstreken.

Ruurd Baane

Ruurd Baane, Mede-oprichter, Bright & Company | People Strategy en Docent Strategische HRM vaardigheden, Universiteit Utrecht

Bart Kiers

Standup Musician, Cabaretier, Singer/Songwriter


Gerard van Vliet Jan Engelen Ruud Klarenbeek Carla van de Wiel
16.05 uur Debat Vernieuwingen in de Zorg…doorbraak vraagt lef!

Als zorgorganisaties hebben we een deel van de oplossingen zelf in de hand. Maar, het vraagt wel lef van bestuurders en HR managers om de vernieuwing te omarmen en institutionele barrières (ministeries, cao’s, zorgverzekeraars) te doorbreken We zijn met elkaar verantwoordelijk voor goede zorg; de continuïteit van de burgers voorop. Voor nu en naar de toekomst. Hierbij draait het om regionale en landelijke samenwerking, leiderschap, eigenaarschap en gewoon doen! Kortom: tijdens dit debat bieden wij u een kijkje in de keuken waarbij we inspireren met doorbraken en vernieuwingen die voorhanden zijn, nationaal en internationaal.
We gaan in gesprek over:

“Het werk van leiderschap. Natuurlijk, het is niet altijd gemakkelijk om als leider de consequenties van een visie op zorg te accepteren. Het gaat om belangen, tradities, overtuigingen, verandering… Maar juist het onderkennen en begrijpen van de complexiteit, is het werk van leiderschap. En daar dan ook effectief in zijn, hoe lastig en ongemakkelijk ook.”
Jan Engelen

“Een nieuw bestuursmodel, samen de schouders eronder. Sinds 1 november 2017 werkt Treant zorggroep met een Raad van Bestuur met twee parttime arts-bestuurders. Dit nieuwe bestuursmodel zorgt er voor dat de betrokkenheid van de medische staf bij de gehele organisatie toeneemt. Tegelijkertijd verstevigen wij de medische kennis in de raad van bestuur. We willen nu en in de toekomst goede, bereikbare en betaalbare zorg in onze regio bieden. Dat gaan we alleen realiseren als medische staf, bestuur, toezicht, medezeggenschap en onze medewerkers er samen de schouders eronder zetten. Het nieuwe bestuursmodel met praktiserende artsen in het hart van het bestuur helpt hier enorm bij.”
Carla van de Wiel

“Doen wat nodig is. De ander zíen, zijn verhaal willen horen, eigenheid koesteren en oprechte aandacht hebben. Dat is de kern van de visie en werkwijze van de JP van den Bent stichting. De JP ondersteunt ruim 3700 mensen met een (verstandelijke) beperking bij leven. Hierbij zijn de individuele ondersteuningsvraag van die mens én het professionele antwoord daarop van de medewerker het vertrekpunt. We denken daarbij in mogelijkheden. Daardoor blijven mensen die ondersteuning krijgen stappen zetten, soms groot, soms klein.”
Ruud Klarenbeek

Tijdens dit debat gaan we in gesprek met:

Gerard van Vliet

Directeur NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren), Founder van Food2Smile, Voorzitter HR Top100, Hoofdredacteur LeadershipNL

Jan Engelen

was de afgelopen 3 jaar Program Director Leadership & Development bij Karolinska University Hospital Stockholm, voormalig Directeur HR Radboudumc (2011 tot 2015) en daarvoor HR Directeur Europa bij Eureko/Achmea en Directeur bij Interpolis

Ruud Klarenbeek

Directeur/bestuurder JP van den Bent stichting

Carla van de Wiel

Voorzitter Raad van Bestuur, Treant Zorggroep


Richard Van Hooijdonk
16.45 uur Keynote Hoe ziet de zorg eruit in 2030 en hoe komen we daar? Een ‘Mindshift’ voor het bestuur en HR

Een goede gezondheid. Dat is wat we allemaal willen. En dan misschien ook langer leven: 160 jaar, 200 jaar of misschien wel onsterfelijk? In de wereld van morgen krijgen we sensoren in ons lichaam die ons kunnen waarschuwen voor een hartaanval. En kunnen we onze cellen die verouderen vernieuwen. We openen deuren met onze hersenchip en wissen herinneringen die we maar al te graag willen vergeten. En met een 3D geprinte huid, virtual reality lens en robotarm zijn we sterker dan ooit. We krijgen robots in de zorg en misschien zal het einde van het leven een keuze in de wereld van morgen zijn. Maar willen we dat wel?
Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt ons mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Hij staat stil bij de gevolgen van robotisering voor het aantal banen in de zorg en uw personeelsbeleid. Wat dit vraagt van bestuur en HR en welke ‘Mindshift’ ons te wachten staat. Kortom, mis deze keynote over de toekomst van de zorg niet!

Richard Van Hooijdonk

Internationaal topspreker, Trendwatcher en Futurist


17.30 uur Aperitief en netwerk diner
 

Prof. dr. Gabriël Anthonio
19.00 uur Keynote Waarden Gedreven Leiderschap, een wenkend perspectief

Waarden gedreven leiderschap betekent niet van bovenaf of onderop sturen, maar van binnen-uit. Vanuit verbinding samen een beweging maken om met elkaar als organisatie de goede kant op te gaan en de afgesproken resultaten te behalen. Hierbij is de mens zelf, de bron van inspiratie en kracht om daadwerkelijk te veranderen. Anthonio zal ons meenemen vanuit filosofische perspectieven, werkervaring en levenslessen. Als bestuurder van een TBS Kliniek, Jeugdzorg instelling en de Ggz/Verslavingszorg, maar ook als docent en vader zal hij zijn eigen worsteling, de keuze voor kwetsbaarheid en de uitkomsten met ons delen.
De deelnemers zullen met nieuwe inzichten en inspiratie morgen aan de slag kunnen gaan.

Prof. dr. Gabriël Anthonio

Bijzonder Hoogleraar in de Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan de, Rijksuniversiteit Groningen en Voorzitter Raad van Bestuur, Verslavingszorg Noord-Nederland


Ruurd Baane Bart Kiers
20.30 uur Wrap up - belangrijkste leidende principes en afsluiting door standup musician

Afsluiting door moderator Ruurd Baane en Stand-up musician Bart Kiers.

Ruurd Baane

Ruurd Baane, Mede-oprichter, Bright & Company | People Strategy en Docent Strategische HRM vaardigheden, Universiteit Utrecht

Bart Kiers

Standup Musician, Cabaretier, Singer/Songwriter


20.45 uur Netwerkborrel
 

21.30 uur Vol inspiratie en contacten naar huis!
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HR Transformatie Zorg en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN