Over het Programma


Doorplaatsing naar 2021

Helaas kan de Strategy Summit geen doorgang vinden in 2020, er zal gekeken worden naar een passende datum in 2021. Wilt u dit jaar wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van HR in de Zorg? Bezoek dan het jaarcongres HRM in de Zorg op 22 september in congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Klik hier voor meer informatie over dit congres.

Het thema van het jaarcongres HRM in de Zorg is ‘HR stuurt op DNA in de zorg. Vakmanschap – Vernieuwing – Verbinding’.  HRM in de Zorg is al 14 jaar hét jaarcongres voor & door HR-, bestuur/directie- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure. U bent in één dag op de hoogte van de actuele veranderingen van de arbeidsmarkt, HR-beleid, de toekomst van HRM in de zorg en wat dit betekent voor u. Let op: maximaal 2x 100 plaatsen dit jaar!

De huidige crisis en transformatie van de zorg brengt vele onzekerheden met zich mee en vragen om een wendbare, aantrekkelijke arbeidsorganisatie. Juist nu zien we regionale samenwerking en verbinding en kansen rond de inzet van digitalisering, de ontschotting tussen afdeling en nieuwe samenwerkingsvormen, alsook de flexibele inzet van mensen.

Het DNA in de zorg is duidelijker zichtbaar dan ooit! Hoe kan HR sturing geven aan mensgericht organiseren en wat vraagt dat op bestuursniveau? Welke HR thema’s staan op de agenda en welke invloed heeft Corona op de organisatie en het strategische personeelsbeleid- en planning? Hoe geven we samen richting en bepaal je koers in de huidige transformatie in de zorg? Welk gedrag en welke overtuiging is nodig om de gewenste beweging te creëren? Welke HR thema’s gaan uw agenda bepalen?

Juist deze editie zijn we op zoek naar inspirerende praktijkverhalen binnen het programma van HRM in de Zorg. Al 14 jaar vóór & door HR, directie, lijn en zorgmanagers. In één dag op de hoogte van de actuele veranderingen van de arbeidsmarkt, HR-beleid en de toekomst van HRM in de Zorg!


HRM in de Zorg en Strategy Summit verbinden in care & cure in 1 dag

De 3e editie van de Strategy Summit vindt plaats aansluitend aan het dagprogramma van HRM in de Zorg (14e editie). Op deze manier verbinden we alle niveaus in de (zorg)organisatie in één dag en bespreken we de actuele veranderingen van arbeidsmarkt, HR-beleid, de toekomst van HRM in de Zorg op het snijvlak van onderzoek, wetenschap en praktijk. En wat dit betekent voor u en uw organisatie? Tijdens het exclusieve avondprogramma van de Summit gaan we in gesprek over de belangrijkste leidende principes van Mensgericht Organiseren en Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure.
Met Jesper Rijpma als debatleider kunnen we een scherp, interactieve en energiek programma met impact verwachten waarbij hij de sprekers en het publiek aan het denken zet rond 3 sporen: VISIE – BESTURING – VERBINDING

Een mensgerichte benadering is cruciaal bij het inrichten van besturing. Binnen de huidige transformatie en continu veranderende arbeidsmarkt in de zorg werpen steeds meer organisaties een blik over de muren naar (regionale) samenwerking en vernieuwende arbeidsrelaties. Dit vraagt om beweging, keuzes en continue aanpassingen, waarbij de focus ligt op Human Capital Value. De opdracht vanuit het bestuur is om richting te geven. Verandering van leiderschap en toezicht is nodig, het gaat niet meer om top-down. Het gaat veel meer om mensen betrokken te laten zijn bij beslissingen. De menselijke kant. Vrijheid, Vertrouwen, Vakmanschap, Verbinding.

Hoe gaan we de omslag maken? De bouwstenen zijn er, de thema’s zijn bekend (inzetbaarheid, talent management, strategisch arbeidsmarktbeleid, agile pro-organiseren, vakmanschap en kwalificatie, technologie,….). We staan tijdens het dagprogramma van HRM in de Zorg stil bij onderzoek, wetenschap en de huidige praktijk en delen kennis en ervaringen uit. Echter, in veel raden van toezicht ontbreekt vaak nog de specifieke know how op het gebied van Human Capital Value, hoe kunnen we SAMEN aan de slag?

Transities en vele onzekerheden ten aanzien van financiën en contracten vragen om wendbare, aantrekkelijke arbeidsorganisaties en het flexibiliseren van het personeelsbestand. Hoe nemen we stelling en positie in? Wat vraagt dat op bestuursniveau? Hoe geef je richting en bepaal je koers in de huidige transformatie in de zorg? Welk gedrag en welke overtuiging is nodig om de gewenste beweging te creëren? Hoe werken we samen in de keten?


Exclusief avondprogramma

Exclusief avondprogramma voor en door directie, bestuur, toezicht en top management HR
Voer tijdens de Strategy Summit samen met ons het debat over excellente mensgerichte zorg voor de toekomst! Tijdens dit exclusieve avond programma inclusief diner (17:00-21:00) gaan we graag met u in debat over hoe deze transformatie er dan uit ziet, voor nu én in de toekomst.

De focus ligt op co-creatie en Excellente Mensgerichte innovatie en Mensgericht Toezicht in de Zorg met als centraal uitgangspunt: Human Capital Value. Hoe gaan we aan de slag met vraag gestuurd, agile organiseren, waarbij we meer zicht en grip krijgen op de complexe vraagstukken die spelen in de zorg?

Doelstelling

  • Internationale perspectieven en visies die inspireren
  • Meer zicht en grip op mensgerichte zorg en de complexe besturingsvraagstukken
  • Concrete richting geven aan agile pro-organiseren
  • In dialoog en in verbinding over de nieuwe leidende principes

Laat u tijdens deze reis voeden met kennis, kennissen en energie om in de eigen praktijk merkbaar beter te worden en te blijven!


Impressie Strategy Summit

OVERZICHT IMPRESSIES

6 redenen om erbij te zijn

Visie

Meer zicht en grip op de complexe besturingsvraagstukken voor nu en in de toekomst

Het gesprek

In dialoog en in verbinding over de belangrijkste leidende principes, tijdens het programma, pauzes en dinerbuffet

Zingeving en beleving

Het delen van disruptieve, vernieuwende strategieën met oog voor samenwerking, zingeving en beleving

Topsprekers

Inspiratie van topsprekers en bestuurders om concrete richting geven aan de 'puzzels'

Inzichten

Patronen doorbreken, co-creëren en netwerken op strategisch niveau met bestuur, toezicht en directie HR

Kennis

Laat u tijdens deze reis voeden met kennis, contacten en energie om in de praktijk merkbaar beter te worden en te blijven

NIEUWS

Overzicht nieuws

ADVIESRAAD 2019

Ruurd Baane
Jelle Boonstra
Jan Engelen
Marjon Gerts
Eric Hisgen
Suzanne Kruizinga MD MHA
Marlies Ott
Bert Roelofs
Leo Schoots
Jacqueline Stuurstraat
Gerard van Vliet
Manuela Godec
Bart de Koning
Astrid Westerbeek
Overzicht adviesraad

Algemene informatie


Doelgroep

Voor & door iedereen die zich bezig houdt met complexe, mensgerichte vraagstukken rondom Human Capital Value en agile organiseren in care en cure. Samen in debat & in verbinding over de belangrijkste leidende principes van Mensgericht Organiseren en Mensgericht Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure. Deze Summit is gericht op:

  • Bestuurders
  • Toezichthouders
  • Directeuren
  • Topmanagement HR
  • Werkzaam in de sector care & cure bij middelgrote tot grote, innovatieve zorgorganisaties

Wij verwachten dat deze Summit kan bijdragen aan constructieve gesprekken over visie, strategische keuzes en samenwerking, en concreet richting geeft aan agile pro-organiseren.


Kosten en voorwaarden

Kosten 2020
Toezichthouders, bestuurders, directeuren en topmanagement HR, werkzaam in care & cure, betalen slechts € 495,- (excl. BTW) per persoon voor deelname aan de Summit.

Vroegboekkorting
Indien u zich inschrijft vóór 1 juni 2020 maakt u gebruik van de vroegboekkorting! U ontvangt € 100,- korting op de deelnameprijs. U betaalt slechts € 395,-.

Combi deelname HRM in de Zorg
Kom ook naar het dagcongres HRM in de Zorg. U ontvangt 50% korting op de deelnameprijs. U betaalt slechts € 247,50

Deelname is inclusief koffie/thee, dinerbuffet, parkeren en documentatie. Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen (uiterlijk voor aanvang van het congres) te voldoen.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Bevestiging van inschrijving
Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email. Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146202 of  via eva@ckc-seminars.nl
Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving met routebeschrijving.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van de Summit ‘HR transformatie Zorg’ 2020. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (eva@ckc-seminars.nl).

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email of aangetekend schrijven te geschieden.
Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd. Ook in geval van gratis deelname brengen wij € 50,- in rekening bij annulering binnen 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres/de cursus.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres.
Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Zorgeloze inschrijving en deelname

U kunt zich zorgeloos inschrijven voor en deelnemen aan onze congressen. Mocht u verhinderd zijn of toch ziekteverschijnselen* vertonen, kunt u uiteraard kosteloos een collega in uw plaats laten gaan. Wij vragen u in dit geval contact met ons op te nemen via Eva Verhappen: eva@ckc-seminars.nl

*Wij adviseren bezoekers om geen congressen te bezoeken wanneer zij last hebben van verkoudheidsklachten of koorts.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via 040-2146200.

Namens het congresteam van CKC Seminars


Datum en Locatie

De 3e editie van de Strategy Summit vindt plaats aansluitend (van 17.00 – 21.00 uur) aan het dagprogramma van HRM in de Zorg in congrescentrum 1931 ‘s-Hertogenbosch.

Congrescentrum 1931

Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch
www.1931.nl

 


Contact

 


Eva Verhappen

Congresondersteuner
+31 (0)40 214 62 02
eva@ckc-seminars.nl


Linda Wouters
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 03
linda@ckc-seminars.nl


Joke Dielesen-Rogier

Congresontwikkelaar
+31 (0)40 214 62 13
joke@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


HR Agenda

Jaarcongres met expositie HRM in de Overheid BELGIE
HRM in de Overheid is – met jaarlijks 700 bezoekers – het platform voor HRM professionals, directie & bestuur en lijnmanagers van de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars in samenwerking met Vlaamse Overheid.
Meer informatie: www.hrmindeoverheid.be

Jaarcongres met expositie HRM in de Overheid
HRM in de Overheid is het platform voor & door HR professionals, directie / bestuur en gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Zoals gemeenten, provincies, Rijksoverheid/ministeries en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindeoverheid.nl

Jaarcongres met expositie HRM in de Zorg
Al 13 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét jaarcongres voor & door HR-, bestuur/directie- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure. U bent in één dag op de hoogte van de actuele veranderingen van de arbeidsmarkt, HR-beleid, de toekomst van HRM in de zorg en wat dit betekent voor u. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindezorg.nl

Strategy Summit – HR Transformatie Zorg
Strategy Summit vóór & dóór bestuurders, toezichthouders, directeuren en topmanagement HR over de belangrijkste leidende principes van Mensgericht Organiseren en Mensgericht Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrtransformatiezorg.nl

Jaarcongres met expositie HRM in de Industrie
Welke HR transformatie is nodig voor een vitale en veerkrachtige industrie? Is HR klaar voor de uitdagingen van morgen?! Hét jaarcongres voor & door HR(D), directie en lijnmanagers over de actuele veranderingen van arbeidsmarkt, HR-beleid en de toekomst van HRM in de (High Tech) Industrie. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindeindustrie.nl

Jaarcongres met expositie HRM & het Onderwijs
Met jaarlijks ruim 200 deelnemers – het platform voor directie, HR, bestuurders en schoolleiders werkzaam in de onderwijssector en kinderopvang. We bespreken alle ins en outs van personeel en organisatie binnen het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmenhetonderwijs.nl

Exclusieve Strategy Masterclass – HR Transformatie Onderwijs
Masterclass voor schoolbestuurders, toezichthouders, directeuren, HR en schoolleiders. In gesprek met Dr. Jay Marino over een duurzame schoolontwikkeling, met aandacht voor cruciale sleutelfactoren, zoals teamleren, samenwerken en gedeeld leiderschap. Het is een pré masterclass aanvullend op het jaarcongres HRM & het Onderwijs
Meer informatie: www.hrtransformatieonderwijs.nl

Bekijk onze volledige congresagenda op www.ckc-seminars.nl/congresportfolio


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.


Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HR Transformatie Zorg en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN